Terminy

  • Zgłoszenia proszę przesyłać na podany poniżej adres: oswiecenie.nieoswiecone@gmail.com do końca marca 2017 roku.
  • Potwierdzenie przyjęcia tematu otrzymają Państwo do końca kwietnia 2017 roku.
  • Szczegółowe informacje zostaną przesłane wraz z decyzją o akceptacji tematu.
  • Pierwsza z cyklu konferencja odbędzie się 28-29 listopada 2017 roku.
Advertisements