Opłata konferencyjna

Kwota: 350 zł

Obejmuje:

  • udział w uroczystej kolacji
  • 2 obiady
  • poczęstunek w czasie przerw
  • materiały konferencyjne
  • 1 nocleg
Advertisements