Strona główna

Proponowany cykl konferencji OŚWIECENIE „NIEOŚWIECONE” ma służyć refleksji nad interesującymi i trudnymi relacjami między Oświeceniem a zjawiskami i postawami, postrzeganymi dawniej lub współcześnie jako „nieoświecone”. W latach 2017-2019 planujemy zorganizować trzy spotkania:

1. 2017 – Oświecenie “nieoświecone”. Człowiek, natura i magia
2. 2018 – Oświecenie “nieoświecone” . Tradycja, tożsamość i inność
3. 2019 – Oświecenie “nieoświecone”. Poza normą i modą

Oświecenie łączone jest zazwyczaj z racjonalistyczną krytyką magii i wszelkich przesądów, ujmowanych z perspektywy nowoczesnej metodologii nauk doświadczalnych. Relacje między zjawiskami pozaracjonalnymi, światem nadprzyrodzonym a rozwijającą się wówczas wiedzą naukową są bardzo zróżnicowane. Sceptycyzm oświeconych wobec czarów i przesądów łączy się z refleksją nad miejscem człowieka w świecie praw natury i umów społecznych.

Celem konferencji CZŁOWIEK, NATURA, MAGIA jest zweryfikowanie pojawiających się w obiegowych opiniach, a nawet pracach naukowych, stereotypów i uproszczeń na temat obecności magii w oświeceniu.

Advertisements